Công ty TNHH OES Việt Nam

Tag: binh dien Lithium EVE

Bình điện Lithium EVE 3.2V 280Ah

Giá tiền: 3.100.000-3.600.000

Bình điện Lithium EVE 3.2V 230Ah

Giá tiền: 2.700.000-3.200.000

Bình điện Lithium EVE 3.2V 304Ah

Giá tiền: 3.300.000-3.850.000