Công ty TNHH OES Việt Nam

Tag: pin lithium lifepo4

Bình điện Lithium 24V 200-230Ah

Giá tiền: 40.000.000-50.000.000

Bình điện Lithium 36V 500-600Ah

Giá tiền: 120.000.000-140.000.000