Công ty TNHH OES Việt Nam

Tag: thue xe nang dien 2 tan

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN 2 TẤN

Giá tiền: Mr Nhân - 0915275117

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN 3.5 TẤN

Giá tiền: 14.000.000-16.000.000

CHO THUÊ XE NÂNG ĐIỆN 1.8-2 TẤN

Giá tiền: 9.500.000-11.500.000