Tag: BMS Daly

Bình điện Lithium 24V 200-230Ah

Giá tiền: 40.000.000-50.000.000

Bình điện Lithium 36V 350-460Ah

Giá tiền: 95.000.000-115.000.000

Bình điện Lithium 36V 500-600Ah

Giá tiền: 120.000.000-140.000.000

Bình điện Lithium 48V 280-300Ah

Giá tiền: 80.000.000-95.000.000

Bình điện Lithium 48V 500-600Ah

Giá tiền: 135.000.000-155.000.000

Bình điện Lithium 72V 350-460Ah

Giá tiền: 150.000.000-180.000.000

Bình điện Lithium 72V 500-600Ah

Giá tiền: 190.000.000-215.000.000

Bình điện Lithium 48V 600-700Ah

Giá tiền: 150.000.000-175.000.000

Bình điện Lithium 48V 350-460Ah

Giá tiền: 105.000.000-120.000.000

Bình điện Lithium 80V 500-600Ah

Giá tiền: 210.000.000-240.000.000

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập 2
  • Trong ngày 94
  • Hôm qua 427
  • Truy cập nhiều nhất 1954
  • Tổng truy cập 171252

TAG